slide

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG

Với sự tin cậy và tín nhiệm vào năng lực, cũng như trình độ chuyên môn của Công ty TNHH Bản Quyền, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã lựa chọn Công ty TNHH Bản Quyền là nơi để thực hiện việc đăng ký "nhãn hiệu độc quyền" tại Việt Nam. 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có địa chỉ số 468 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 05, HCM, đã quyết định đăng ký nhãn hiệu "NTP, hình" với nhóm dịch vụ khám chữa bệnh. 

Công ty TNHH Bản Quyền gửi lời cảm ơn đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã tin tưởng, tín nhiệm để chúng tôi thực hiện toàn bộ dịch vụ mà bệnh viện đã giao.

Qua đó cho thấy rằng trình độ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và uy tín của Công ty Bản Quyền ngày càng được khách hàng tín nhiệm. Công ty Bản Quyền hy vọng rằng Bệnh viện sẽ ngày càng phát triển nhằm phục vụ cho việc bảo vệ sức khỏe của nhiều người dân.

dnbtdev