slide

NGUYỄN HOÀNG GROUP

Tập đoàn Nguyễn Hoàng Group là đơn vị với nhiều công ty thành viên. Lĩnh vực hoạt động chính là giáo dục và đạo tạo, ngoài ra còn mở rộng ở một số lĩnh vực khác như Nhà Hàng, khách sạn, bất động sản….

Với sự tin cậy và tín nhiệm vào năng lực cũng như trình độ chuyên môn của Công ty TNHH Bản Quyền.

Nguyễn Hoàng Group đã ký kết hợp đồng cho việc thực hiện các dự án đăng ký nhãn hiệu độc quyền, bản quyền tác giả từ các nhóm hàng hóa/ dịch vụ như: Bất động sản, đào tạo, giáo dục.... lần lượt với các thương hiệu: NHG, Istudent, ISTC, UK ACADEMY, Ipower, Ischool.....

Công ty TNHH Bản Quyền gửi lời cảm ơn đến Nguyễn Hoàng Group đã tin tưởng, tín nhiệm cao để chúng tôi thực hiện toàn bộ dịch vụ với phía tập đoàn. 

 

 

dnbtdev