slide

Biểu mẫu

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp là một văn bản mà tổ chức, cá nhân khai đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật gửi tới Cục Sở Hữu Trí Tuệ
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIÊU
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIÊU
Tờ khai đăng ký nhãn hiệu là tài liệu yêu cầu tối thiểu và bắt buộc phải có của bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu cũng là tài liệu thể hiện rõ ràng và đầy đủ nhất các thông tin...
BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỊCH VỤ NI-XƠ
BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỊCH VỤ NI-XƠ
Bảng danh mục hàng hóa dịch vụ Ni-Xơ phân loại theo Bảng chữ cái.
BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỊCH VỤ NI-XƠ PHÂN LOẠI THEO NHÓM HÀNG HÓA
BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỊCH VỤ NI-XƠ PHÂN LOẠI THEO NHÓM HÀNG HÓA
Bảng danh mục hàng hóa dịch vụ Ni-Xơ phân loại theo nhóm hàng hóa.
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ
Tờ khai đăng ký sáng chế là mẫu tờ khai được ban hành kèm theo thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ khoa học và công nghệ mà tổ chức hoặc cá nhân sử dụng để khai các thông tin theo...
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI HẢNG HÓA DỊCH VỤ NI-XƠ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG PHÂN LOẠI HẢNG HÓA DỊCH VỤ NI-XƠ
Để có thể hiểu cách phân loại về bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Ni-Xơ cần đọc qua bảng hướng dẫn để có thể hiểu rõ hơn.
dnbtdev