slide

Tin tức

LUẬT GIA NGUYỄN THÚY HẰNG THAM GIA BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI LUẬT GIA PHƯỜNG BẾN THÀNH NHIỆM KỲ VI (2021 – 2026)

Sáng ngày 13-11-2021, Chi hội Luật gia Phường Bến Thành, Quận 1 đã tổ chức Đại hội toàn thể Chi hội Luật gia lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Luật gia Nguyễn Thúy Hằng (Luật Gia, Cty TNHH Bản Quyền) đã được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Chi hội Luật gia Phường Bến Thành.

Sáng ngày 13-11-2021, Chi hội Luật gia Phường Bến Thành, Quận 1 đã tổ chức Đại hội toàn thể Chi hội Luật gia lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Luật gia Nguyễn Thúy Hằng (Luật Gia, Cty TNHH Bản Quyền) đã được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Chi hội Luật gia Phường Bến Thành.

 

 

 

 

dnbtdev