slide

Tin tức

ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH - BẠN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GIÚP KHÁCH HÀNG.
ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH - BẠN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ GIÚP KHÁCH HÀNG.
Hãy so sánh hai mối quan hệ: nhà vật lý trị liệu - bệnh nhân; nhân viên kinh doanh - khách hàng. Những giá trị chính mà nhà vật lý trị liệu đem đến cho bệnh nhân là quá trình ra quyết định chẩn...
TIẾP THỊ CHO MỘT THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN
TIẾP THỊ CHO MỘT THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN
Khâu quan trọng nhất trong việc tiếp thị một thương hiệu nhượng quyền là phải biết rõ vị trí đặc biệt của nó trong thị trường, rồi mới sử dụng sự thấu hiểu để tạo ra những mối quan hệ đầy ý nghĩa...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CON DẤU DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP MỚI
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CON DẤU DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP MỚI
Để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014 từ ngày 01/7/2015, trong thời gian Nghị định và Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp chưa có hiệu lực thi hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công...
NHỮNG CÃI CÁCH TẠO NÊN GIÁ TRỊ CHO THƯƠNG HIỆU
NHỮNG CÃI CÁCH TẠO NÊN GIÁ TRỊ CHO THƯƠNG HIỆU
Vai trò của việc xây dựng thương hiệu là tạo ra một biểu tượng làm sao để càng có nhiều người biết đến càng tốt. Loại biểu tượng này giúp tạo ra một thông cáo và/hoặc nhấn mạnh một cảm xúc thật đặc...
TĂNG CƯỜNG QUYỀN BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở VIỆT NAM
TĂNG CƯỜNG QUYỀN BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở VIỆT NAM
Ngày nay, tri thức đã trở thành một “nguồn của cải mới”, động lực mới tạo ra sự thịnh vượng trong xã hội. Lợi thế cạnh tranh chủ yếu của mỗi nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào khả năng phát triển...
ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU - BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUÊN ĐÂU ĐẤY...
ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU - BẠN KHÔNG ĐƯỢC QUÊN ĐÂU ĐẤY...
Thương hiệu là tài sản rất đặc biệt , thậm chí đối với nhiều doanh nghiệp, nó là tài sản quan trọng nhất. Thương hiệu ảnh hưởng rất lớn đến quyết định lựa chọn của người tiêu dùng, nhân viên, nhà...
dnbtdev